ชวนคนไทยซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

กรมวิทยาศาสตร์ฯ ชวนคนไทยซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผลิตโดยคนไทยเป็นของขวัญปีใหม่
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)แถลงข่าวสินค้าไทย ไว้ใจได้ พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ สินค้าและของฝากส่วนใหญ่ นอกจากต้องเลือกอย่างพิถีพิถันแล้ว บางอย่างยังต้องคำนึงถึงคุณภาพปลอดภัยด้วย โดยเฉพาะสินค้า

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งกรมฯนอกจากมีหน้าที่เก็บตัวอย่างสินค้าสุ่มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว ยังให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

โดยตลอดปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการตรวจสอบหาสารสำคัญของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถจำแนกสารออกได้ 26ชนิดและในอนาคตเตรียมออกสัญลักษณ์ ‘คิว’เพื่อใช้ยืนยันผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากกรมวิทย์ ไม่มีสารพิษและอันตราย
สำหรับคำแนะนำชาวบ้านนั้น เน้นนำวิทยาศาสาตร์มาประยุกต์สอนชาวบ้านให้สามารถปฎิบัติตาม ทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆได้สารสำคัญทางสมุนไพรครบถ้วน เพื่อเป็นการการันตี และเพิ่มมูลค่า
ขณะเดียวกัน กรมวิทย์ฯ ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองภายในกรมเพื่อจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.