สะพานพระราม 8

ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเสาตอม่อออกแบบก่อสร้าง เป็นสะพานแขวนแบบอสมมาตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นสะพานแขวนอสมมาตรที่ยาวเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยสะพานพระราม 8 ก่อสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนนอรุณอัมรินทร์

เพื่อช่วยบรรเทา การจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ให้สามารถระบายออกสู่ย่านธนบุรีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บนสะพานพระราม 8 ยังถือเป็นจุดชมวิวกรุงเทพมหานครได้กว้างไกล มองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้อมพระสุเมรุ วังบางขุนพรหม ยอดอาคารโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสะพานพระปิ่นเกล้า ในเวลาต่อมาทางกรุงเทพมหานครได้สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 8 ในพื้นที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี และได้รับพระราชทานนามว่า “สวนหลวงพระราม 8” ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายได้อีกด้วย นอกเหนือไปจากความร่มรื่นของต้นไม้และสายน้ำที่สร้างความชุ่มฉ่ำและมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ภายในสวนยังประกอบไปด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ขนาดใหญ่ 3 เท่าของพระองค์จริง พระอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน ดูยิ่งใหญ่และสง่างามสมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ได้รับการออกแบบเป็นอาคารอเนกประสงค์ มีพื้นที่นันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ใช้จัดกิจกรรมหรืองานแสดงได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชมขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วย ศาลาพักผ่อน และท่าเทียบเรือ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand