หอวัฒนธรรมนิทัศน์

อาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ด้านหลังติดกับกว๊านพะเยามองทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติแห่งนี้ คือ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาอดีตของพะเยาได้อย่างน่ายกย่อง โดยภายในมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง 5 ห้อง แต่ละห้องแบ่งเป็นส่วน ๆ รวมทั้งหมดเป็น 13 ส่วน จัดแสดงวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าของเมืองพะเยาเอาไว้ อาทิ เครื่องปั้นดินเผาอายุ 500 กว่าปี ฉัตรทองคำอายุ 500 กว่าปี ซากฟอสซิลช้าง 4 งา อายุ 15 ล้านปี

พร้อมกันนั้นยังเก็บรักษาข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยาที่เป็นเอกสาร รวมทั้งเรื่องราวความเป็นมา ทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยาจนที่นี่ได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2551. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand