เร่งเปิดใช้สถานีขนขยะแยกรัชวิภาหลังสร้างเสร็จมา 2ปี

ของบประมาณเปิดใช้สถานีขนถ่ายขยะรัชวิภาของ กทม. หลังสตง.จี้ ให้ใช้ประโยชน์ เพราะสร้างเสร็จดองไว้นาน 2ปี นายชาตรี  วัฒนเขจร  รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าสถานีขนมูลขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภาที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และเครื่องจักรต่างๆ ก็ได้จัดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปี 2558 

ว่า โครงการดังกล่าวนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมนำเข้า ที่ประชุมสภา กทม.ในวันที่ 17 ม.ค. 61 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพัน 10 ปีจำนวน 600 ล้านบาท ส่วนประเด็นปัญหาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ทักท้วงว่าไม่มีการใช้งาน 2ปี นั้นได้ ชี้แจง ต่อคณะกรรมการ ของ สภา กทม. ไปแล้วว่า  เป็นช่วงเปลี่ยนคณะผู้บริหาร กทม.ในช่วงปี 2559 ทำให้โครงการหยุดชะงัก เพราะไม่สามารถของบประมาณได้ จึง ล่าช้าและปี 2560 ที่ผ่านมาของบประมาณจาก กทม.แล้ว แต่เป็นงบประมาณผูกพันหลายปี จึงทำให้ต้องผ่านการพิจารณา จาก สภา กทม. สำนักสิ่งแวดล้อมจึงต้องขอพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้น่าจะผ่านไปได้ จากนั้นน่าจะประกวดราคาหาผู้รับเหมาดำเนินการต่อไป

สำหรับโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย(ย่อย)รัชวิภา เป็นระบบการขนถ่ายขยะมูลฝอยที่มีความสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ในขั้นตอนการบีบอัด ขนถ่ายขนาด 700 ตันต่อวัน  และนำไปกำจัดยังโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ที่ตั้งของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชวิภา มูลค่าก่อสร้างโครงการรวมทั้งสิ้น 497.9 ล้านบาท โดยมีอาคารสถานีที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4 ,000 ตารางเมตร และชั้นใต้ดินที่ลึกลงไปไม่น้อยกว่า 6 เมตร อันประกอบด้วย พื้นที่ลานจอดรถบรรทุกมูลฝอย พื้นที่วางตู้บรรทุกมูลฝอย พื้นที่ส่วนสำนักงานและห้องควบคุมการเทมูลฝอย รวมทั้งระบบกระจายเสียงจากห้องควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบบำบัดกลิ่นและฝุ่นภายในอาคาร ที่สำคัญภายในบริเวณสถานีแห่งนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวที่มากถึง 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ เมื่อเปิดใช้บริการจะทำให้การบริหารจัดการขยะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews